ไม่มีรถเมล์สาย77 เลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยืนรอรถเมล์ปรับอากาศ สาย 77 ตั้งแต่ 05.30 ที่ป้ายธนาคารทหารไทย ตอนนี้ 05.55ไม่มีมาสักคัน จะให้ซื้อตั๋วอิเล็กทรินิกส์ทำไม ทำไม ขสมก.ถึงไม่ออกบัตรใบเดียวใช้รถได้ทุกประเภทไม่ต้องแยก ตอนนี้ 06.00 รถยังไม่มาสักคัน ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามของสาย 77

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรและความต้องการของผู้ใช้บริการ และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แนะนำบริการ