ไม่มีรถเมล์สาย 551 ให้บริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เรียนท่านผู้เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าปฏิบัติงานที่สนามบิสุวรรณภูมิความสงสัยว่า เหตุใดบริษัทพรีเมี่ยม เมเนจเม้นต์ที่ได้รับสัมปทานสาย 551จากขสมก.ไป จึงไม่มีรถมาให้บริการภายในสนามบินสุวรรณภูมิมาเป็นเวลานานมากแล้ว นอกจากนี้รถตู้สาย 551ซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ภายใต้การดูแลของ ขสมก.ด้วยหรือไม่ ก็ได้ยกเลิกไปเมื่อ 1 มค.59ด้วยเช่นกัน ทำให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีรถให้บริการเข้าเมืองเลยแม้แต่สายเดียว จึงอยากรบกวนช่วยดูแลจุดนี้ด้วย