ไม่มีรถเมล์สาย 4 ในช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผมเป็นผู้โดยสารรถเมล์สาย 4 ช่วงเวลา 18:00 - 20:00 น. ทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ โดยรอรถเมล์ที่ป้ายหัวลำโพง พบว่าเส้นทางจากคลองเตยไปภาษีเจริญไม่ค่อยมีรถเมล์สาย 4 วิ่งเลยในช่วงเวลาดังกล่าว นานๆ จะมาสัก 1 คัน บางที 1 ชั่วโมงมา 1 คัน ก็จะแน่นมากจนไม่สามารถขึ้นได้ แต่ฝั่งกลับกันจากภาษีเจริญไปคลองเตย รถว่างวิ่งติดๆกัน 4 คันรวด ผมเลยไม่แน่ใจว่าบริหารการเดินรถกันอย่างไร รถถึงไม่มีเลย ทำไมไม่เอารถฝั่งภาษีเจริญไปคลองเตย วิ่งแค่สามย่าน หรือสีลม แล้วมารับคนฝั่งคลองเตยไปภาษีเจริญบ้างเพื่อบรรเทาปัญหา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ