ไม่มีรถเมล์สาย 157 กับ 509 ผ่านเลย รถน้อยมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เคยร้องเรียนไปหลายครั้งแล้ว ไม่เห็นจะแก้ไขให้เลย ประชาชนเดือดร้อนนะรู้ไหม แม่ง ถนนเส้นพหลจากอนุสาวรรไปหมอชิตเนี้ยะ ที่รถเมล์สาย 157 และ 509 ผ่าน ไม่มีมาเลย บางคัน เสริมแค่อนุสาวรี เสริมทำไรกันห่ะ!! รุ้ว่าบางเส้นประชาชนต้องใช้บริการเยอะ ทำไมไม่เพิ่มรถอะ คิดอะไรกันยุ เคยสำรวจความต้องการประชาชนไหม โดยเฉพาะตอนเช้า ต้องยืนรถรถเมล์ เป็น ชั่วโมงกว่าจะมา รอตรงป้ายสะพานควาย แม่งกว่าจะมา ช่วยเอากับไปทบทวนด้วย ขอเสนอนะ เส้นทางไหน มีประชาชนใช้บริการเยอะ ช่วงเวลาเร่งด่วน ก้ควรจะเพิ่มรถบริการ อย่ามัวแต่กินเงินหลวง สบายๆ สนใจประชาขนบ้าง นึกถึงกันบ้าง!!!!

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ