ไม่มีรถเมล์วิ่งเข้าจากถนนเพชรเกษมวิ่งเข้าพุทธมณฑลสายห้า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เป็นคนหนึ่งและอีกหลายๆคนจำนวนมาก เดินทางโดยสารรถประจำทางสาย81ทุกวัน และรถเมล์สาย81นี้ได้หยุดให้บริการไปตั้งแต่ 16 พ.ค.65 ไปแล้วนั้น ทำให้ต้องใช้บริการรถเมล์สาย84แทน แต่ด้วยปริมาณผู้โดยสารที่มีจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเวลาเลิกงานตอนเย็นเป็นต้นไปทำให้ไม่สามารถโดยสารรถเมล์สาย 84 เพื่อไปต่อรถที่แยกอ้อมน้อยได้ ต้องรอรถคันต่อไปซึ่งรอนานพอสมควร หน้าฝนยิ่งค่ำยิ่งมืด ครั้นจะนั่งรถแท็กซี่ก็ไม่สามารถนั่งได้บ่อยครั้งด้วยขอจำกัดของรายได้ จึงขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โปรดช่วยแก้ไขปัญหาการไม่มีรถเมล์วิ่งจากถนนเพชรเกษมเข้าถนนพุทธมณฑลสายห้านี้หน่อยนะคะ โปรดพิจารณาปัญหานี้ค่ะ ขอพระคุณค่ะ

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ขสมก รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามระเบียบต่อไป ขอขอบคุณที่แนะนำบริการ