ไม่มีรถสาย 18

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยืนรอรถสาย 18 ไปอนุเสาวรีย์ ตั้งแต่ 17:30 จน 18:00 ไม่มีทั้งรถร่วม รถขสมก (มีรภเสริมมา 2 คัน ถ้าจะวิ่งแค่นั้นก็เปลี่ยนเส้นทางไปเลย จะได้ไม่ต้องรอ) ทำไมแย่อย่างนี้ แล้วจะให้คนมาใช้รถสาธารณะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ