ไม่มีมารยาท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ไร้มารยาทพูดจานักเลง ขับรถไม่สุภาพ สูบบุหรี่ขณะขับรถ ไล่ผู้โดยสารจากที่นั่ง เพื่อให้กระเป๋ารถเมย์มานั่งคุยกัน ฝากตักเตือนและให้แก้ไขพฤติกรรมด้วย ทั้ง2ดูเป็นผู้มีอายุ น่าประมาณ40 จากประสบการณ์ที่นั่งรถเมล์ ถ้าเป็นรถร้อน พนักงาน ทรามทุกคนและทุกสาย 77-58สีส้ม

เรียน คุณทวีชัย ขสมก.ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 77 เบอร์ 58 แล้วได้แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งตัวพนักงานที่่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่่อทราบ