ไม่มีป้ายบอกท่ารถใหม่ สาย 49 ต้นทางหมอชิต

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ ณ ท่ารถหมอชิต แจ้งว่า สาย 3, 16, 49 ย้ายไปอยู่ป้ายรถเมล์ด้านหน้าใต้สะพานลอย เมื่อเดินไปตามจุดดังกล่าว ไม่มีป้ายแสดงใดๆ รถสาย 49 ที่วิ่งผ่านมาก็ไม่จอดรับผู้โดยสาร (วิ่งชิดขวายาวเลย) ทั้งที่มีผู้โดยสารรอขึ้นอยู่ 3 คน และโบกมือแล้ว เสนอแนะให้มีจุดขึ้นรถที่ชัดเจน หรือมีป้ายบอกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต้องการทราบเหตุผลในการเปลี่ยนจุดขึ้นรถดังกล่าว เพราะการเปลี่ยนแปลงจุดขึ้นรถส่งผลเสียต่อผู้โดยสารมากกว่าผลดี

รับทราบจะแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข