ไม่มีตั๋วเดือนเดือน มกราคม 2562 สำหรับนักศึกษาจำหน่าย มีแต่สำหรับประชาชน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ 30/12/2562 แล้ว แต่ยังไม่มีตั๋วเดือนเดือน มกราคม 2562 สำหรับนักศึกษาจำหน่าย มีแต่สำหรับประชาชน จุดจำหน่ายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะราชวิถี) ฝากช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ