ไม่มีตั๋วรายสัปดาห์จำหน่าย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
หาซื้อตั๋วรายสัปดาห์ไม่ได้เลยครับตั้งแต่เมื่อวานนี้จนวันนี้ ได้ข้อมูลมาว่าจะมีการพิมพ์โลโก้ใหม่หรือหมดสต็อก(ก็ไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริง) คือไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ทราบหรืออย่างไรว่าจำนวนตั๋วใกล้หมดแล้ว และไม่มีแผนสำรองให้ประชาชนเลยหรือครับเช่นผลิตตั๋วชั่วคราว ฯลฯ เพราะเท่าที่สอบถามเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่าก็ยังไม่ทราบกำหนดที่แน่นอนว่าตั๋วใหม่จะเสร็จเมื่อไหร่ ขอความกรุณาดำเนินการให้เรียบร้อยโดยเร็วด้วยครับ