ไม่มีจำนวนรถที่เพัยงพอต่อผู้ใช้บริการ จากบีทีเอสวงเวียนใหญ่ - พระราม 2

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทุกวันนี้ต้องคอยรถเมล์นานมากค่ะ เพราะมีรถเมล์เพียงสายเดียวที่วิ่งตรงถึงพระราม 2คือสาย 76 และเป็นสายที่มีผ้โดยสารเต็มตลอด เพราะวิ่งระยะทางไกลมาก ทั้งจากแระตูน้ำ และสวนลุม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรอรถเมลล์นานมากครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง ช่วยพิจารณาเพิ่มบริการนถเมล์สำหรับเส้นทางนี้เพิ่มขึ้นได้รึไม่ค่ะ อย่างวันนี้ 5/5/2560 รอรถมาตั้งแต่เวลา 18.30น. รถคันแรกมาตอน 18.52 และขึ้นไม่ได้ รถคันที่สองมาตอน 19.22น. ก้อยังคงขึ้นไม่ได้ รถคันที่ 3 มาเร็วหน่อย 19.30 แต่ก็ยังคงขึ้นไม่ได้อีกเช่นกัน จนได้ขึ้นรถได้ในคันที่ 4 ส่วนที่ว่ามีรถสายอื่น เช่น สาย 167 รถกระป๋อง แต่าำหรับผู้มีรายได้น้อย ก็ยังคงไม่สะดวกที่จะต้องนั่งรถหลายต่อและราคาแพง ส่วนรถกระป๋องที่วิ่งให้บริการนั้น คันนึงต้องอัดคนขึ้นให้ได้เกือบ 15 คน เลยทีเดียว