ไม่ปล่อยรถออก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย21 รอนานมาก 50 นาที ทั้งๆที่รถขาเข้า เข้าไปติดๆกัน 6 คัน แต่ไม่ปล่อยรถออกมาซักคัน ทั้งๆที่ป้ายก้แจ้งเวลาไว่ ถ้าทำไม่ได้ จะติดป้ายไว้ทำไมคะ ไม่ต้องอ้างจราจรติดขัดนะคะ เพราะป้ายที่ขึ้นห่างจากอู่ปล่อยรถแค่3 ป้าย ช้าตลอด ทุกปี ปรับปรุงซักที คนด่าเยอะแล้วค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ