ไม่ปลื้มสาย509

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นรถเมล์สาย509จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฉันได้ไปนั่งที่หน้าสุดซึ่งเป็นที่เดี่ยวสำหรับพระภิกษุแต่กระเป๋ารถเมล์ไล่ให้ไปนั่งข้างหลังโดยพูดว่า ที่นั่งตั้งเยอะแยะตั้งแยะเดี๋ยวพระก็ขึ้นมาคนกงคนแก่ก็ขึ้นมาอีก ไปนู้นเลยไปนั่งไกลๆข้างหลัง คุณพูดดีๆก็ได้ไหม? ซึ่งสำหรับฉันถือเป็นการไม่ให้เกียรติ ทำงานบริการแบบนี้ถูกต้องเหรอคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ