ไม่บอกป้ายลง ผู้โดยสาร สาย138

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่บอกป้ายผู้โดยสาร ทำให้ต้องเดินกลับไปยังจุดหมายเอง ของรถ138 อู่ราชประชา เที่ยวเวลาออกจากอู่ประมาณ6.30น. วันที่ 13/3/2557 เลขทะเบียนรถ 12-5569