ไม่ทราบว่าสาย 67 ยังให้บริการอยู่หรือไม่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ต้องการเดินทางจากวัดเสมียนนารีไป รพ.รามา รอรถตั้งแต่ 6.50-8.45น. ไม่มีรถวิ่งผ่านแม้แต่คันเดียว จนต้องเรียกแท็กซี่เดินทางแทนและไปสาย ไม่ทราบว่าสาย 67 ยังเปิดวิ่งบริการอยู่หรือไม่ ทราบว่าสาย67มีข้อร้องเรียนเรื่องนี้ตลอดและเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ไม่ทราบว่าทาง ขสมก มีความจริงใจ และใส้่ใจที่จะปรับปรุงหรือไม่

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ