ไม่ทราบว่าสาย 67 ยังให้บริการอยู่หรือไม่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ต้องการเดินทางจากวัดเสมียนไป รพ รามา รอที่ป้ายหน้าหมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ตั้งแต่ 6.50 ถึง 8.45 น. ไม่มีรถผ่านแม้แต่คันเดียว ทั้งที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วน จึงต้องเรียกรถแท็กซี่ไปต่อ เนื่องจากรอคอยต่อไปคงไม่มีหวังที่รถ 67 จะมา ไม่ทราบว่าสาย 67 ยังเปิดวิ่งให้บริการอยู่หรือไม่ หรือมาทุก 3 ชั่วโมงคะ ทราบว่ามีผู้ร้องเรียนเรื่องการให้บริการของสาย 67 เรื่องนี้จำนวนมากและเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ขสมก.สัญญาว่าจะเพิ่มความถี่ในช่วงเร่งด่วน ก็ไม่เห็นมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ