ไม่ทราบว่าสาย 168 การปล่อยรถใช้หลักการไหน? รถห่างกันนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 168 รอนานมาก พอมาก็มาติดๆ คือการปล้อยรถใช้มาตรฐานอะไรมาวัดการปล่อยรถครับ ผู้โดยสายออกเช้าก็ยังไม่มีเลย คือ ถนนรถก็ติด แต่มันก็ควรหาวิธีแก้มั้ยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ