ไม่ทราบว่ารถสาย 102 ช่วงเย็นหายไปไหนคะ ยืนรอเป็นชั่วโมง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่ทราบว่ารถสาย 102 ขากลับไปปากน้ำเวลาเร่งด่วนหลังเลิกงาน ช่วง 5โมง ถึง 6โมง หายไปไหนหมดคะ ยืนรอนานมากเป็นชั่วโมง พอรถมาก็แน่นเกินกว่าจะขึ้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ