ไม่ตอดรถผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย​ 62​ ทะเบียน 11-9723 สีแเดง วันที่​ 29/2/2563​ เวลา​ 8.37น.ป้ายตรงข้ามสวนลุม​ โครงการวันแบงคอก​ โบกแล้วไม่จอดจะรีบเร่งไปให้ทันไฟแดง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ