ไม่จ่ายค่าโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ได้ใช้บริการรถขสมก.สาย 510 เวลา 7.00 น. พบว่ามีผู้โดยสารจำนวนมาก (ขึ้นป้ายสนามบินดอนเมือง) ไม่จ่ายค่าโดยสาร โดยถือเงินไว้และไม่มีพนักงานเก็บเงินเดินมาเก็บ ผู้โดยสารก็ไม่ยอมจ่าย อยากให้ปรับปรุงมีการตรวจเช็คและเรียกเก็บเงินทุกครั้ง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.510 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดั่งกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ