ไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวาน7กพ รถสาย71 ทะเบียน 12-0267 เลขรถ2-80225 ไม่ยอมจอด อยุหลัง 71รถร่วม รถร่วม71จอด พอ71 ขสมก มา ว่าจะขึ้น เขาเหน รถร่วมจอดละ ก็ขับเลยไปเลย รถร่วมบังผม เขาเลยมะเหน แต่ตอนนั้นเขาน่าจอดดูก่อนใหม รถยังไม่ทันเข้าป้ายเตมๆเลย แค่ต่อหลัง ควรจะรอ71รถร่วมไปก่อนใหม จะรีบไปไหน รถก็ไม่ติด หน่าที่ก็คือหน้าที่อะ ผมกำลังเดินไปหารถเขา เพราะ71รถร่วมบังอยู่ พอเดินไป เขาก็ไปแล้ว จริงๆ เขาอยู่ปริ่มๆ เลนกลางด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ