ไม่จอดให้ผู้โดยสารลง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียนผู้บริหารของขสมก. เนื่องจากดิฉันได้ใช้บริการรถประจำทางสาย 134 เลขทะเบียนรถ 122790 เมื่อวันที่ 23/7/2562 เวลาประมาณ 18.30 น. ในระหว่างทางจาก ไทร-น้อย - ไปเดอะมอลล์ งามวงค์วาน พอถึงป้ายตรงหน้าการไฟฟ้าบางใหญ่ ดิฉันและผู้โดยสารกดกริ่งจะลงป้ายนี้ ได้กดกริ่งล่วงหน้านานพอสมควร เนื่องจากรถติดมาก แต่โชว์เฟอร์ เมื่อรถถึงป้ายไม่ยอมจอดให้ผู้โดยสารลง แล้วดิฉันสอบถามกระเป๋ารถว่า ยกเลิกป้ายนี้ใช่มั้ยค่ะ แต่กระเป๋ารถไม่ตอบอะไร . จึงเรียนมายังผู้บริหารช่วยตรวจสอบการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ ว่าเพราะอะไรถึงทำเช่นนั้น ทำให้ ผู้โดยสารเสียเวลา ในการเดินทาง และคิดว่าไม่น่าจะเป็นการกระทำที่เหมาะสม ทำให้องค์กรเสียชื่อเสียง ไม่แตกต่าง รถร่วมบริการแต่อย่างใด ขอโปรดช่วยพิจารณาด้วยนะค่ะ . ขอบคุณคะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้ง เมื่อมีผู้ใช้บริการกดกริ่งหรือแจ้งความประสงค์จะลงรถ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ