ไม่จอดให้ผู้โดยสารขึ้นลงตามป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ดิฉันรอรถโดยดูผ่าน App Via bus เห็นว่ารถสาย 23 กำลังมาถึงป้ายกิ่งเพชร แต่พอมาถึง ดิฉันจะขึ้น กลับเลยป้ายไม่ยอมจอด ดิฉันวิ่งตามก็เร่งเครื่อง ทั้งที่ก็มีผู้โดยสารจะลงหลายคนด้วยซ้ำ เข้าใจว่าตรงนั้นอาจจะติดสาย2 ติดแท้กซี่ที่จอด แต่รอสาย2ไปแล้วต่อท้ายก็ได้ไหมค่ะ ไม่ใช่ออกนอกป้ายให้วิ่งตามไปไกลซะเหนื่อย สุดท้ายไม่รับคืออะไร ดึกแล้วทำงานมารอรถเหนื่อยนะค่ะ รถดึกก็น้อย ฝากด้วยนะค่ะ สาย 23 เลข 11-9932(3-40268)

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 23 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ