ไม่จอดในช่องที่ควรจะจอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ ปอ.สาย 91 จอดเลน 2 และไม่จอดรับผู้โดยสารหน้า ศิริราช