ไม่จอดร้บผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เมื่อเช้าวันที่ 11/08/19 เวลา 07:00 รถเมล์สาย 23 ไม่จอดรับผู้สาย ฝั่งตรงข้าม 101/1 คือไม่เข้าใจ ทำไมไม่จอดรับ รถเมล์สายอื่นๆเขาจอดรับผู้โดยสารอยู่ แต่ 23 รอไม่ได้ รีบหรอคะ มันเป็นอะไรคะ ตีรถออกเลนส์ขวาแล้วขับไปเลย ช่วงเช้าคนทำงานนะคะ แล้วสาย 23 มีไม่ได้เยอะ พอเขาไม่รับ มันก็เดือดร้อน รอไปอีกนาน สายก็สาย อย่างทราบว่า เป็นอะไรมากรึเปล่า จะรับหรือไม่รับ ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคนขับหรอคะ ปรับปรุงด่วนค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ