ไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
97 ตรงข้ามรามาไปอนุสาวรี ตั้งแต่ตอนบ่าย2กว่าๆ มีคนเดียวก็ไม่รับผู้โดยสารรอ หรือเลือกรับ (ฝนตกรถติด ต้องรีบทำยอดว่างั้น) ถ้าจะวิ่งเส้นนี้แต่ไปอยู่เลนนอก คนรอจะขึ้นไง ต้องให้ชูป้ายไฟไหมว่า ฉันจะขึ้น97 แบบนี้ไง ไม่ต้องมาถามเรื่องป้ายทะเบียนถ่ายไม่ทัน แจ้งไปงั้นเพราะยังไงพวกคุณก็ไม่แก้ไข้

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ