ไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
538 /. ทะเบียน 3239 ~ ไม่จอดรับผู้โดยสาร ขับเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆ ไม่รุ้มองไม่เห็นก็คงตาบอด โบกอยู่ด้านหน้ารถแท้ๆ ผู้โดยสารยังขึ้นไม่หมดก็ปิดประตูแล้ว

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 538 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับ และย้ำเตือนพนักงานประจำรถให้เลิกพฤติกรรมเช่นนี้เสีย จึงเรียนมาเพื่อทราบ