ไม่จอดรับรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์แอร์73/2-45 เวลาประมาณ 23:00 น.โดยประมาณ ป้ายวัดปทุม ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารทั้งที่บนรถมีที่ว่างและที่เหลือเยอะพอสมควรและมีผู้โดยสารรอโบกจำนวนมากขนาดช่วยกันโบกช่วยกันตะโกนยังไม่จอดรับ แย่มากๆช่วยปรับปรุงด้วย นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกที่เกิดเกิดหลายครั้งแล้วด้วย ช่วยจัดการทีนะครับ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ กำชับอบรมตักเตือนมารยาทของพนักงาน และให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพ ขับรถด้วยความระมัดระวัง จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางด้วยความเรียบร้อยก่อนนำรถออกจากป้าย โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)