ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ 21:10-21:15 ได้โบกรถเมย์สาย 96 (11-9838(2-80142)[96]) ที่ป้าย ตรงข้ามวัดบางเตย ในขณะที่โบกรถเมย์ขันดังกล่าวรถก็ขับชิดฟุตบาทแล้วมีท่าที่ชะลอความเร็วลง แต่อยู่ๆก็ขับเลยไปไม่ยอมจอด คนขับเป็นผู้ชายอวบๆผิวดำแดงใส่แว่นสายตา อยากให้ช่วยตรวจสอบและตักเตือนให้หน่อยค่ะ ในเวลาขณะนั้นก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างดึกแล้วกว่ารถเมย์อีกคันจะมาอีก มันก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นการเสียเวลาและเพิ่มความไม่ปลอดภัยให้อีกด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ