ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันอังคารที่ 20 ส.ค.62 เวลา 19.30 น. ณ ป้ายรถเมล์ตรงข้ามกรมพลาธิการ(สนามบินน้ำ) รถเมล์505 เลข 12-5361(7-55045) ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารแถมขับเร็วผ่านหน้าป้ายมา เนื่องจากอาจเห็นว่ามีรถเมล์สายอื่นจอดอยู่ แต่ตนเองเลือกแซงหน้าป้ายและรีบขับผ่านไปโดยไม่ดูผู้โดยสายที่รอขึ้นเลย ซึ่งเป็นแบบนี้บ่อยมากเคยเกิดเหตุการณ์มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่ได้เอาเรื่อง คราวนี้จึงขอความกรุณาปรับปรุงด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ