ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สายa2 เลขทะเบียน 16-2012 ไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายรถเมล์btsอารีย์ โดยวิ่งออกเลนส์ขวาไม่เข้าป้าย ซึ่งเราก็ทำการโบกเรียก พนักงานขับรถก็เห็น กระเป๋าก็เห็น ไม่มีการจอดป้ายแต่อย่างใด เวลา 19.20 ณ. วันอาทิตย์ที่7/7/62 กรุณาให้เขามีจิตสำนึกในการบริการด้วยค่ะ การบริการล้าหลังไร้วินัยมาก ค่ารถตั้ง30บาทค่ะ การบริการแย่มาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ