ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ยูโร สาย50 เลขทะเบียน 12-5577 (7-55076) มุ่งหน้าไปสวนลุมพินี ไม่จอดรับผู้โดยสาร ตรงป้ายรถเมล์ตรงข้ามบิ๊กซี วงศ์สว่าง เวลา 7.15 น. รบกวนช่วยกำชับ และอบรมด้วยค่ะ ประชาชนก็รอรถเมล์นานแล้ว มาแล้วก็ยังไม่จอดรับอีก เหนื่อยใจ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ