ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตอน 9.05 นาทีวันนี้รอรถเมล๋อยู่หน้าฝ่ายช่างดอนเมืองมุ่งหน้าไปรังสิต เห็นรถเมล์สาย 29 ธรรมดา จึงโบกเพื่อจะขึ้นไปลงโรงพยาบาลแพทย์รังสิต ซึ่งโบกตั้งแต่ไกล โดยไม่เอามือลงด้วย ขณะนั้นก็ไม่มีรถแท็กซี่ด้วย แต่รถดังกล่าวก็ไม่ยอมจอดป้าย ผมเจอแบบนี้ 2 ครั้งแล้ว รบกวนดำเนินการกับพนักงานขับรถคันดังกล่าวด้วย หน้าที่ของท่านคือรับส่งมวลชนแต่ท่านละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ ขสมก ขาดทุนเพราะพนักงานขับรถปฎิบัติงานแบบไปวัน ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินรายเดือน ปล มองเลขประจำรถไม่ทันเพราะไม่คิดว่าจะไม่จอด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ