ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เวลาประมาน 23.05 น รถเมล์ปรับอากาศ สาย511 ไม่จอดรับ ผดส. ตรงป้ายตรงข้ามเซ็นทรัล แอมบาสซี่ วิ่งตรงไปปิ่นเกล้า. ผดส. โบกแล้ว ไม่จอดรับ ทั้งที่ในรถก็ไม่เต็ม. ขอให้คนขับเห็นใจคนรอรถบ้าง ดึกแล้ว. ไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะคะ คนขับยังหันมามองที่ป้ายด้วยซ้ำ แต่กลับไม่จอด เป็นแบบนี้ บ่อยมาก ครั้งนี้โดน 2วันติด รบกวนขอความกรุณาปรานีต่อคนที่ขึ้นรถเมล์ด้วยเถอะคะ อยากกลับบ้านเหมือนคนขับนั้นแหละ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ