ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 71 ออกจากอู่สวนสยาม ไม่จอดรับ ป้ายตรงข้ามสวนสยามซอย 9 ทั้งๆที่โบกก่อนถึงป้าย พอจอดก็เลยป้ายไปไกล เหมือนอยากให้วิ่งตาม โดนแบบนี้มา 2-3 ครั้ง ขสมก จะขึ้นค่าบริการ แต่การบริการยังแย่ ควรปรับปรุงพัฒนาพนักงานให้มีใจรักในบริการก่อน ค่าบริการที่ต้องจ่ายกับการบริการที่ได้รับ ทำให้ค่าบริการแพงเกินไปด้วยซ้ำ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ