ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันอาทิตย์ ที่13 มกราคม 2562 เวลา9.44น. รถสาย189 เบอร์6-50194 ป้ายฝั่งตรงข้ามโรงเรียนวิบูลย์ท่าพระมุ่งหน้าบางแค ไม่จอดรับทั้งที่ผมโบกแล้ว รถวิ่งมาเลน2 ไม่สนใจผู้โดยสารที่อยู่ที่ป้ายแบบนี้ ก็อย่ามาขับรถให้บริการเลยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ