ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันอาทิตย์ที่ 6 ม.ค.2562 เวลา 7.00น.รถเมล์สาย189 เบอร์6-50194 เลขทะเบียนรถ11-9785 ผู้โดยสารโบกแล้วไม่ยอมจอดรับ ถ้าผมโบกคนเดียวไม่เห็นจะไม่ว่าเลย แต่นี้ผู้โดยสาร3-4คนโบก คนขับและกระเป๋ารถเมล์มีการหันมามองแล้วทำเป็นไม่เห็น ขับผ่านเลยไป ถ้าไม่คิดจะรับผู้โดยสารก็อย่ามาขับรถเมล์เลยนะครับ ช่วยอบรมพนักงานด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ