ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 15.15 น. ณ ป้ายหยุดรถประจำทางด้านหน้าศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที คลองเตย ถนนพระรามสี่ ทางผู้ใช้บริการได้ติดตามรถผ่านทางแอปพลิเคชั่น Vaibus พบว่ารถโดสารประจำทางสาย 45 ตามหมายเลขในแอปพลิเตชั่น 11-8430(3-40196)[45] กำลังจะถึงป้ายรถประจำทาง ซึ่งอยู่ด้านหลังรถสาย 46 เมื่อรถสาย 46 จอดรับส่งผู้โดยสารจามปกติ สาย 45 ที่ตามมาด้านหลังกลับมีการแซงขวาออกไป โดยไม่มีการจอดรับส่งผู้โดยสารแต่อย่างใด ส่งผลให้ผู้ที่รอรับบริการได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ