ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 11 รายละเอียด 12-0259(2-80217) ไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายคลองตัน ดิฉันนั่งรอตั้งแต่รถยังไม่ออกจากอู่ที่ประเวศ ที่ทราบเพราะว่าคอยเช็คว่ารถมาถึงไหนจากแอป viabus นั่งรอเป็นชั่วโมง กว่ารถจะมาถึงป้ายที่รอ มาถึงแล้วยังไง ไม่จอดรับผู้โดยสาร ช่วงเวลาที่รถผ่าน 21.30 ค่ะ รบกวนช่วยปรับปรุงแก้ไขด้วยนะคะ เพราะป้ายที่รอ มีนมืด และก็อันตรายค่ะ

ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้องรถประจำทางสาย 11 ปรับปรุงการให้บริการโดยเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เข้าจอดรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนกรณีเช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ