ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนรถเมย์สาย 509 ไม่จอดรับผู้โดยสาร ป้ายพาณิชย์จรัญฯ (ฝั่งขาเข้าเมือง) วันที่ 30 มี.ค. 2561 เวลาถึงป้ายโดยประมาณ 8.18 น. เลขรถ x-56107 เลขหน้าไม่แน่ใจนะคะ เจอมาหลายครั้งแล้วค่ะ เท่าที่จดไว้มีวันที่ 15 มี.ค.2561 เวลาถึงป้ายโดยประมาณ 8.19 น. เลขรถ 6-56107 แต่ครั้งนี้ทนไม่ไหวแล้วจริงๆ ค่ะ หลายครั้งมาก ขอเข้าใจคนทำงานด้วยนะคะ ขอให้ลงโทษทางวินัยด้วยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ