ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ ปอ. สาย 522 ไม่จอดรับผู้โดยสารบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ วันที่ 14 กพ. 2567 เวลาประมาณ 08.25-08.30 น. โดยประมาณ เพียงเพื่อจะขับให้ผ่านแยก คปอ. โดยเร็ว เลขข้างรถ 1-44075 ป้ายทะเบียน 12-5073 สามารถตรวจสอบกล้องหน้ารถได้เลยว่าไม่จอดจริง และหวังว่าจะได้รับการตอบกลับมามีการดำเนินการอย่างไร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของ พนักงานสายดังกล่าว พร้อมทั้งอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกองค์การการจะสอบสวนและลงโทษสถานหนักต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)