ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 515 คันส้ม ไม่ใช่ทางด่วน ออกจากเซนทรัลประมาณ6.50 ไม่จอดรับผู้โดยสาร เปิดไฟเลี้ยวจะจอดป้าย แล้วก็หักออกไป และขับรถเร็ว มีผู้โดยสารรออยุ่3-4คน ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้อง อบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนในกรณีเช่นนี้อีก จะลงโทษสถานหนักตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)