ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 21/5/63 เวลา ประมาณ บ่าย 3 โมง ป้ายรถ เอยูเอ เลขข้างรถ 062 สาย 76 สีขาว วิ่งออกขวา ไม่มีการชลอดูว่ามีผู้โดยสาร รอเรียกรถอยู่ เป็นอย่างนี้ประจำ สำหรับ สาย 76 ในขณะที่ผู้โดยสาร ยืนรอรถมาสักระยะนึงแล้ว แจ้งไปไม่เคยมีการปรับปรุง ให้ดีขึ้นเลย มีแต่แย่ลง แย่ลง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ