ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
365 ปากน้ำ-บางประกง มีสายเดียวที่ผ่านหัวเฉียวโดยไม่ต้องต่อรถสายอื่น แต่ชอบวิ่งเลนขวาสุด พอเรียกก้เข้าป้ายไม่ทัน ยืนรอรถก้นาน

ร้องที่ 1584