ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
23/01/2563 เวลาโดยประมาณ 19:40น. ณ.ป้ายรถเมล์ซอยสวยเงิน รถแอร์NGVสีฟ้ารุ่นใหม่สาย522 เลข16-2422(1-70378) ตั้งใจไม่จอดรับผู้โดยสายที่ป้าย โดยขับรถในเลนที่อยู่ติดกับเกาะกลางถนน และรถไม่ได้เสียเพราะยังรับผู้โดยสารที่อนุสาวรีชัยต่อได้ ไม่ทราบชื่อผู้ขับ(ผู้ชายใส่เสื้อคลุมจีนสีน้ำเงิน) กระเป๋ารถเป็นผู้หญิงตัวเล็กมีอายุ ใส่แว่น ผมฟู

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ