ไม่จอดรับผู้โดยสารและไม่เข้าป้ายจอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 8.10-26 น.ของวันที่6/8/2562 สาย207 ทะเบียน11-8628 หมายเลขท้ายรถ3-40321เมื่อเวลา 8.10น.ไม่สนใจรับผู้โดยสารที่ป้าย ถนนบางนา-ตราด กม.5.5หน้าไซต์งานปั๊มบางจากผู้โดยสารโบกหน้าป้ายแต่ไม่สนใจมองป้ายวิ่งผ่าน แต่มามองเห็นเมื่อถึงจึงหยุดรถไม่ทันแต่หลังจากนั้นไม่นานอีกสองป้ายรถเมล์ป้าย บางนาตราด กม.6.5 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ3 ซึ่งผมทำงานประจำมาทำงานลงป้ายนี้ทุกวัน และกดกริ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า300เมตรแต่คนขับไม่พยายามชิดซ้ายเตรียมจอดจึงกเกริ่งอีกก่อนถึง100เมตรเกรงจะเลย ในที่สุดก้อเลยไปจอดป่ายถัดไป ทำให้เดือดร้อนต้องเดินเท้ามาเอง1ป้าย พฤติกรรมคนขับไม่สนใจผู้โดยสารจึงให้ท่านพิจารณดา ปล.มีภาะถ่ายประกอยแต่ไม่มีช่องทางส่ง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ