ไม่จอดรับผู้โดยสารหน้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เห้ มากครับ รอหน้าป้ายทักกวักทั้งวิ่งตามสองคนติดแต่กลับไม่จอดรับเลยหน้าป้ายแท้ๆแต่กลับไม่จอด แถวๆบางซ่อนครับ เป็นเพราะอะไรครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม สายรถ วันเวลา สถานที่ ทะเบียนรถหรือหมายเลขรถ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ