ไม่จอดรับผู้โดยสารสาย26

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้26/10/61เวลา16.00 ดิฉันรอรถเมล์สาย26ตั้งแต่15.30 ป้ายตึกช้างรอรถครึ่งชม.พอรถมาถึงโบกแล้วไม่จอดรับเสียความรู้สึกมาก รถก็ว่างเหมือนไม่รับคนเลย จำได้แค่เป็นรถร้อนเบอร์80170ด้านหลังรถ นี่ละถ้าจำไม่ผิดถ้าไม่อยากรับคนก็เอารถจอดไว้ที่อู่เถอะนะค่ะ เสียความรู้สึก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ