ไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายสหพัฒ ทั้งที่โบกมือยกมือเหนือศรีษะค้างไว้

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรื่อง ร้องเรียนพนักงานขับรถปอ.สาย 60 สีฟ้า หัวข้อร้องเรียน 1.บกพร่องในหน้าที่ 2.ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการให้บริการ วันที่ 7/6/62 เวลา 21.30 น. รถปอ.สาย 60 สีฟ้า ทะเบียน ไม่ทราบเลขทะเบียน ( กรุณาสอบถามจาก พนักงานเก็บค่าโดยสาร ทะเบียน 70208 หมายเลข 16-2507)เพราะได้บอกพนักงานเก็บค่าโดยสารว่าคันก่อนหน้าคุณไม่จอดรับผู้โดยสาร  เหตุการณ์ คือ รถติด ต่อเนื่องบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ช่วงศูนย์วิจัย -แยกอโศก  ดิฉันรอรถที่ป้าย สหพัฒน์ หน้าอาคารกรุงเทพทาวเวอร์ รถจอดติดเคลื่อนตัวเป็นระยะ จนใกล้จะถึงป้าย อีกประมาน 30-40 เมตร แต่เมื่อรถเคลื่อนตัวได้ กลับ เบี่ยงรถออกเลนขวา และไม่จอดป้าย หน้าอาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ทั้งที่ ดิฉันได้พยายามยกมือค้างไว้เหนือศรีษะ และเดินตามไปข้างซ้ายของป้ายประมาน 5 เมตร เพื่อให้คนขับมองเห็น  จนรถวิ่งผ่านเลยไป ผู้โดยสารในรถเห็น และมองดิฉันอยู่ ว่ายังยกมือค้างไว้   หลังจากนั้น 5 นาที  มีรถตามมา แต่เป็นรถเสริม ติดป้ายแดง สุดสายที่ อุรุพงษ์   ต่อจากนั้น อีก 5 นาที จึงจะมีรถ ปอ.สีฟ้า สุดสาย ปากคลองตลาด  จึงได้ขึ้นโดยสาร      จากเหตุการณ์นี้ หากไม่มีรถคันสุดท้ายมา ดิฉันคงต้องรอรถ ปอ.สาย 60  นานอีกเป็นชั่วโมงแน่ ประกอบกับ รถติด ร่วมด้วย       จึงอยากขอให้ท่านผู้บริหารฯ ชี้แจงเหตุดังกล่าว และท่านเห็นควรจะมีวิธีอย่างไรที่ไม่ให้ผู้โดยสารต้องเดือดร้อน เพราะความเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน แต่ไม่จริยธรรมในอาชีพ  **ข้อเสนอแนะ ** -จัดอบรมพนักงานในด้านคุณธรรมและจริยธรรม -เข้าวัดบำเพ็ญประโยชน์ -ประจำการป้ายรถประจำทาง ให้บริการประชาชน (ในจุดที่ไม่เข้ารับผู้โดยสาร ) เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อให้เข้าใจ สภาพภาวะที่ผู้โดยสารได้รับ -ถ้าพนักงานไม่อยากขับถนนที่รถติด โยกย้ายไปขับสายรถไถนาบริการในทุ่งนาค่ะ ๋่ ๋ไม่ติดเลย ๋ ๋ สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจะได้รับบริการที่ดี บริการจากใจ จากพนักงานทุกท่าน  อย่างเช่นสาย 516

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ