ไม่จอดรับคนขึ้นรถเมล์ฟรีสาย29,34

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อเวลาประมาณ10.40รถเมล์ฟรีสาย29ขับรถผ่านป้ายรถเมล์แถวตรงข้ามอาคารวรรณสรณ์จะไปธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และวิ่งเลนขวาสุดโดยไม่มีเหตุอันควร(ขับเร็วด้วย) เมื่อเวลาประมาณ10.59รถเมล์ฟรีสาย34ขับรถผ่านป้ายรถเมล์(เดิม) และวิ่งเลนกลางโดยไม่มีเหตุอันควร(ขับรถเร็วด้วย)

ขอความกรุณาท่านผู้ร้องโปรดระบุรายละเอียดของรถคันดังกล่าวให้ทางเราทราบด้วยเช่น หมายเลขข้างรถหรือหมายเลขทะเบียนรถ พร้อมทั้งวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุที่ครบถ้วนชัดเจน เพื่อทาง ขสมก.จะนำไปตรวจสอบหาตัวพนักงานที่กระทำผิดมาลงโทษ